Prins & Partners adressen en relatiebeheer

Wij kunnen uw relatiebestand beheren!

Het bijhouden van uw relatiebestand is vaak een tijdrovende en kostbare zaak. Toch is het zeer zeker van belang dat uw adressenbestand geheel up-to-date is. Het komt immers niet professioneel over indien u correspondentie naar uw relaties verstuurt, waarin foutieve adresgegevens vermeld staan.

Ook hier biedt Prins & Partners een oplossing voor. Geheel naar uw wensen is het voor ons mogelijk een adressenbestand voor u op te zetten. Dit kunnen wij bijvoorbeeld in Access of Excel voor u verzorgen. Alle mutaties, zoals verhuisberichten, wijzigingen contactpersonen etc. kunnen hierin gemakkelijk bijgehouden worden.


Tevens is het mogelijk om aan zo’n database allerlei samenvoeggegevens te koppelen. Met andere woorden: u stelt een standaardbrief op en wij kunnen ervoor zorgen dat deze brief, weer geheel naar uw wensen, gekoppeld kan worden aan uw adressenbestand. Uiteraard kunnen wij dan ook voor de verzending zorgdragen. U ziet het, er zijn mogelijkheden genoeg om creatief en praktisch met uw adressenbestand om te gaan.